top of page

O AKCI

BIM konference 2015

 

BIM jako prostředek inovace v českém stavebnictví

 

Hlavním cílem této konference organizované Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR je potřeba upozornit na nevyhnutelné změny, které se dotknou také českého stavebnictví. Nejen v souvislosti se samotnou potřebou zvyšování efektivity stavebnictví, ale zejména v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek lze předpokládat budoucí rozmach a potřebu metodiky BIM také v České republice právě u veřejných investic.

 

Co je BIM?

BIM je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

 

Kde se BIM uplatní?

Metodika BIM nachází uplatnění ve všech etapách životního cyklu stavby.

 

Koho se BIM dotkne?

BIM se dotýká všech účastníků stavebního řetězce. Přechod na BIM je navíc spojený s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií, které umožní BIM modely vytvářet a využívat.

BIM ve stavebnictví
bottom of page